שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

הוראות שימוש במזרק אפיפן

מזרק אפיפן – EPIPEN  מיועד לטיפול במצב חירום מסכן חיים – אנאפילקסיס.       אנאפילקסיס ידוע גם כ "רגישות יתר" , אלרגיה חריפה, והתוצאה היא בעצם "שוק-אנאפילקטי".

תמונה של מזרקי אפיפן .ירוק לילד צהוב מבוגר

הוראות הזרקה
הזרקת התכשיר דורשת שלושה שלבים: הכנת המזרק, הזרקה, קבלת עזרה רפואית

שלב 1 :הוצאת המזרק מתוך נרתיק הפלסטיק
1.פתח את המכסה הצהוב של נרתיק הפלסטיק של אפיפן, או את המכסה הירוק של נרתיק הפלסטיק של אפיפן ילדים ג'וניור
 2.הוצא את המזרק על ידי הטיה והחלקת המזרק מתוך נרתיק הפלסטיק הכתום מופנה כלפי מטה. ביד השנייה משוך ישר וכלפי מעלה ושחרר את 3 .אחוז במזרק בכף היד כף היד כרוכה מסביב למזרק כמו אגרוף  כאשר הקצהמכסה הביטחון הכחול מבלי לכופפו או לעקמו 
שים לב:
אם הזרקת לעצמך בשוגג, יש לפנות מיד לבית חולים לקבלת עזרה. ∙ אין להניח את האצבעות או היד מעל הקצה הכתום, כדי למנוע הזרקה בשוגג. ∙ המחט יוצאת מהקצה הכתום

שלב 2 :הזרקה אם הינך מזריק לילד צעיר, אחוז בחוזקה ברגלו כך שהרגל לא תזוז בעת ההזרקה כדי למנוע פציעות בעת ההזרקה
1.מקם את הקצה הכתום של המזרק כנגד אמצע הירך, בצידה החיצוני של הירך בזווית ישרה  אנכית לירך

2 .תוך כדי תנופה הצמד את המזרק ודחוף אותו בחוזקה לירך החיצונית עד השמעת "קליק", ה"קליק" הוא סיגנל לכך שההזרקה החלה 
הסתיימה 

3 .החזק את המזרק יציב וצמוד לירך במשך 3 שניות  ספור לאט 3,2,1  ההזרקה המחט עדין גלויה, אל תנסה להשתמש במזרק שנית

4 .הורד את המזרק מהירך. מכסה המזרק הכתום יתארך ויכסה את המחט, אם
5 .עסה את מקום ההזרקה במשך 10 שניות 
שלב 3 :גש מיד לבית החולים הקרוב ביותר
∙ קח את המזרק/מזרקים שהשתמשת לבית החולים ועדכן את הרופא כי קיבלת אם הסימפטומים ממשיכים או חוזרים. ∙ אתה עלול להזדקק לטיפול רפואי נוסף. יתכן שתצטרך להשתמש במזרק השני
זריקת אפינפרין לירך. הראה לו את מקום ההזרקה.
שים לב: ∙ מסור את המזרק המשומש לרופא לביקורת, ולהשמדתו הנאותה של המזרק

הוצא את המכסה הכחול
הזרקה והחזקה של 10 שניות